NALLENS FAVORITER

Nu finns Nallens Favoriter på Spotify. Albumet som valdes till 80-talets bästa barnproduktion i Östgöta Correspondenten och som fanns med i Gammafons utbud av svenska barnmusikklassiker på 90-talet. Anna Forsmark på Dagens Nyheter skrev, ”Befriad från bullmys och med bra modernt tilltal”.

Spela på Spotify >>